23:57 EDT Thứ năm, 28/05/2015
CHÀO MỪNG TÂN SINH VIÊN 2014 - Chúc các bạn tân sinh viên SỨC KHỎE - NHIỆT HUYẾT - THÀNH CÔNG ----------------------- Chủ đề năm học: "ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC"

Trang nhất » Tài nguyên th. khảo

Xin vui lòng chọn loại hình tài liệu cần tra cứu

Cẩm nang sử dụng Powerpoint 2000

Tác giả: Đặng Minh Hoàng - Đã xem: 216 - Đã tải về: 45

Đặng Minh Hoàng
Cẩm nang sử dụng Powerpoint 2000/ Đặng Minh Hoàng. -- Xb. lần 1. -- Hà Nội: Thống kê, 2000

171tr.; 20cm.
1. Microsoft PowerPoint ( phần mềm ứng dụng).

Dewey Class no. : 005.36 -- dc 21
Call no. : 005.36 Đ182-H678

Dữ liệu xếp giá
SKV008060 (DHSPKT -- KD -- )

Automatic control systems

Tác giả: Benjamin C. Kuo - Đã xem: 229 - Đã tải về: 46

Kuo, Benjamin C.
Automatic control systems/ Benjamin C. Kuo/ Vol 1-2-3-4. -- Englewood Cliffts, New Jersey: Prentice-Hall, 1995

897p.; 28cm.

Summary: They were photocoppied and combined of 4 vols

ISBN 0 13 304759 8

1. Tự động hóa. 2. Aumotatic control -- LCSH.

Dewey Class no. : 629.8 -- dc 21
Call no. : 629.8 K96

Dữ liệu xếp giá
SKN003357 (DHSPKT -- KD -- )

The exploratorium science snackbook: Cook up over 100 hands-on science exhibits from everyday materials. -- Rev. ed. -- San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2009

xx, 309p.; 28cm
ISBN 9780470481868

1. Physics -- Experiments. 2. Physics -- Study and teaching (Elementary) -- United States. 3. Science -- Experiments. 4. Science -- Study and teaching (Elementary) -- United States. I. Exploratorium Teacher Institute (San Francisco, Calif.).

Dewey Class no. : 507.8 -- dc 22
Call no. : 507.8 E966

Dữ liệu xếp giá
SKN006848 (DHSPKT -- KD -- )

Ghép và xử lý ảnh với Photoshop 6.0 và 7.0

Tác giả: Phạm Quang Huy - Đã xem: 205 - Đã tải về: 63

PHẠM QUANG HUY, KS.
Ghép và xử lý ảnh với Photoshop 6.0 và 7.0 / KS. Phạm Quang Huy (biên soạn). -- Hà Nội: Thống Kê, 2003
223tr.; 27cm
1. Đồ họa vi tính. 2. Photoshop (Phần mềm máy tính). 3. Xử lý ảnh.
Dewey Class no. : 006.6 -- dc 21
Call no. : 006.6 P534-H987
Dữ liệu xếp giá
SKV021696 (DHSPKT -- KD -- )

Sổ tay kỹ thuật lập trình Windows- T2: Dùng MFC và Visual C++ 5&6

Tác giả: Dương Quang Thiện - Đã xem: 341 - Đã tải về: 62

Dương Quang Thiện
Sổ tay kỹ thuật lập trình Windows- T2: Dùng MFC và Visual C++ 5&6/ Dương Quang Thiện. -- Xb. lần 1. -- Hà Nội: Thống kê, 1999

400tr.; 27cm
1. C++ (ngôn ngữ lập trình). 2. VISUAL C++ (ngôn ngữ lập trình).

Dewey Class no. : 005.133 -- dc 21
Call no. : 005.1337 D928-T434

Dữ liệu xếp giá
SKV008036 (DHSPKT -- KD -- )

L'enseignement des mathématiques générales par les problèmes

Tác giả: G.Bouligand - Đã xem: 181 - Đã tải về: 7

Bouligand, G.
L'enseignement des mathématiques générales par les problèmes/ G.Bouligand, J. Rivaud. -- Paris: Librairie Vuibert, 1968

828p. includes index; 21cm.
1. Toán cao cấp -- Bài tập. I. Rivaud, J.

Dewey Class no. : 511.076 -- dc 21
Call no. : 511.076 B763

Dữ liệu xếp giá
SKN002380 (DHSPKT -- KD -- )

Public finance and public policy

Tác giả: Jonathan Gruber - Đã xem: 201 - Đã tải về: 3

Gruber, Jonathan
Public finance and public policy/ Jonathan Gruber. -- New York: Worth Publishers, 2007

xxxviii, 756, [52]p.;25cm
ISBN 0716766315
ISBN 9780716766315

1. Finance, Public.

Dewey Class no. : 336.73 -- dc 22
Call no. : 336.73 G885

Dữ liệu xếp giá
SKN006845 (DHSPKT -- KD -- )

Martin Luther King

Tác giả: Alan C. McLean - Đã xem: 263 - Đã tải về: 3

McLean, Alan C
Martin Luther King/ Alan C. McLean. -- Oxford: Oxford University Press, 2008

72p.; 20cm
ISBN 9780194233934

1. Đấu tranh nhân quyền. 2. African americans -- biography-- juvenile literature. 3. African americans -- civil rights. 4. Baptists -- united states -- clergy. 5. Quyền công dân.

Dewey Class no. : 323.4092 -- dc 22
Call no. : 323.4092 M163

Dữ liệu xếp giá
SKN005419 (DHSPKT -- KD -- )

Leveled readers for fluency: Teacher's guide - Grade 5

Tác giả: N/A - Đã xem: 170 - Đã tải về: 6

Leveled readers for fluency: Teacher's guide - Grade 5. -- Columbus, OH: SRA/McGraw-Hill, 2007

ix, 97p; 29cm
ISBN 9780076056521

1. English. 2. English language. 3. Tiếng Anh.

Dewey Class no. : 428 -- dc 22
Call no. : 428 L657

Dữ liệu xếp giá
SKN006896 (DHSPKT -- KD -- )

Best of the eLearing guild's learing solutions: Top articles from the emagazine's frist five years

Tác giả: Willam R. Brandon - Đã xem: 154 - Đã tải về: 1

Best of the eLearing guild's learing solutions: Top articles from the emagazine's frist five years/ Willam R. Brandon ( edited). -- San Franciso: Pfeiffer, 2008

xxvii, 383p.; 24cm
ISBN 9780470239629

1. . 2. Computer-assisted instruction. I. Brandon, William R.

Dewey Class no. : 371.334 -- dc 22
Call no. : 371.334 B561

Dữ liệu xếp giá
SKN006862 (DHSPKT -- KD -- )

Compressible fluid flow

Tác giả: Pattrick H.Oosthuizen - Đã xem: 172 - Đã tải về: 6

Oosthuizen,Pattrick H
Compressible fluid flow/ Pattrick H.Oosthuizen, William E. Carscallen. -- New York: McGraw - Hill Co.,Inc., 1997

548p.; 24cm
ISBN 0 07 048198 9

1. Động lực học chất lỏng. 2. Compressibility. 3. Fluid dyamics. I. Carscallen, William E.

Dewey Class no. : 532.05 -- dc 21
Call no. : 532.05 O59

Dữ liệu xếp giá
SKN002838 (DHSPKT -- KD -- )

Britannica student encyclopedia - Index. -- Chicago

Tác giả: N/A - Đã xem: 250 - Đã tải về: 8

Britannica student encyclopedia - Index. -- Chicago: Encyclopedia Britannica, 2007

302p.; 28cm
1. Bách khoa từ điển. 2. Encyclopedias and dictionaries-- juvenile. 3. English language-- encyclopedias.

Dewey Class no. : 032 -- dc 22
Call no. : 032 B862

Dữ liệu xếp giá
SKN005058 (DHSPKT -- KD -- )

Hành trình đi tìm thế giới kỳ lạ

Tác giả: Vũ Kim Dũng - Đã xem: 114 - Đã tải về: 10

Vũ Kim Dũng
Hành trình đi tìm thế giới kỳ lạ/ Vũ Kim Dũng. -- Hà Nội: Văn hóa thông tin, 2002

230tr.; 19cm
1. Chuyện lạ. 2. Khoa học phổ thông.

Dewey Class no. : 001.9 -- dc 21
, 507
Call no. : 001.9 V872-D916

Dữ liệu xếp giá
SKV020535 (DHSPKT -- KD -- )

Imagination first: Unlocking the power of possibility

Tác giả: Eric Liu - Đã xem: 147 - Đã tải về: 2

Liu, Eric
Imagination first: Unlocking the power of possibility/ Eric Liu, Scott Noppe-Brandon. -- San Francisco, CA.: John Wiley and Sons, 2009

xx, 228p.; 23cm
ISBN 9780470382486

1. Creative thinking. 2. Imagination. 3. Originality. I. Noppe-Brandon, Scott.

Dewey Class no. : 153.3 -- dc 22
Call no. : 153.3 L783

Dữ liệu xếp giá
SKN006813 (DHSPKT -- KD -- )

et ready ! For standardized tests

Tác giả: seph Harris, Carol Turkington - Đã xem: 141 - Đã tải về: 0

Harris, Joseph
Get ready ! For standardized tests/ Joseph Harris, Carol Turkington. -- NY.: McGraw Hill, 2000

xi, 166p.; 28cm
ISBN 0071360107

1. Achivement tests -- Study guides -- United States. 2. Education, Elementary -- Evaluation -- United States. 3. Education, Elementary -- Parent participation -- United States. I. Turkington, Joseph.

Dewey Class no. : 372.126 -- dc 22
Call no. : 372.126 H322

Dữ liệu xếp giá
SKN004902 (DHSPKT -- KD -- )

Introduction to criminal justice

Tác giả: Robert M. Bohm - Đã xem: 174 - Đã tải về: 0

Bohm, Robert M
Introduction to criminal justice/ Robert M. Bohm, Keith N. Haley. -- 4th ed. update. -- NewYork: McGraw-Hill, 2007

xxv, 548p.; 29cm
ISBN 0073527912
ISBN 9780073527918

1. Crime -- United States. 2. Criminal justice, Administration -- United States. 3. Criminal law -- United States. I. Haley, Keith N.

Dewey Class no. : 364.973 -- dc 22
Call no. : 364.973 B676

Dữ liệu xếp giá
SKN006872 (DHSPKT -- KD -- )

Jane Eyre

Tác giả: Charlotte Bronte - Đã xem: 264 - Đã tải về: 12

Bronte, Charlotte
Jane Eyre/ Charlotte Bronte. -- New York: McGraw-Hill, 2000 1. Tiểu thuyết Anh.

Dewey Class no. : 823 -- dc 21
Call no. : 823 B869

Dữ liệu xếp giá
SKN004053 (DHSPKT -- KD -- )

The brightest stars: Discovering the universe through the sky’s most brilliant stars

Tác giả: Fred Schaaf - Đã xem: 116 - Đã tải về: 0

Schaaf, Fred
The brightest stars: Discovering the universe through the sky’s most brilliant stars/ Fred Schaaf. -- Hoboken, N.J.: John Wiley, 2008

v, 281p.; 24cm
ISBN 0471704105

1. Astronomy -- Amateurs’ manuals. 2. Stars -- Amateurs’ manuals.

Dewey Class no. : 523.8 -- dc 22
Call no. : 523.8 S291

Dữ liệu xếp giá
SKN006311 (DHSPKT -- KD -- )

Nutrition & wellness

Tác giả: Roberta Larson Duyff - Đã xem: 173 - Đã tải về: 0

Duyff, Roberta Larson
Nutrition & wellness/ Roberta Larson Duyff. -- 1st ed.. -- Illinois: McGraw-Hill, 2000

576p.; 25cm.
ISBN 0 02 643216 1
ISBN 0 8442 3357 9

1. Dinh dưỡng học. 2. Nutrition.

Dewey Class no. : 612.3 -- dc 21
Call no. : 612.3 D988

Dữ liệu xếp giá
SKN003964 (DHSPKT -- KD -- )

Fluid mechanics: Fundamentals and applications

Tác giả: Yungas A.Çengel - Đã xem: 153 - Đã tải về: 5

Çengel, Yungas A
Fluid mechanics: Fundamentals and applications/ Yungas A.Çengel, John M. Cimbala. -- 1st ed. -- Boston: McGraw-HillHigher Education, 2006

xxv, 956 p.: ill.; 26cm
ISBN 0072472367
ISBN 9780072472363

1. Fluid dynamics. I. Cimbala, John M.

Dewey Class no. : 620.106 -- dc 22
Call no. : 620.106 C569-Y95

Dữ liệu xếp giá
SKN006473 (DHSPKT -- KD -- )

 

Hướng dẫn download

Để download tài liệu trên website Thư viện SPKT TP. HCM, bạn cần đăng nhập vào hệ thống!

Bạn có thể đăng nhập hệ thống tại đây!

Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy click vào đây để tạo tài khoản mới!

Chức năng báo lỗi tải tài liệu chỉ nên áp dụng đối với trường hợp bạn đã đăng nhập nhưng vẫn không thể download được tài liệu!

Chúc bạn tìm được những thông tin hữu ích tại website này!

Facebook Album

Free Soft for today

Mỗi ngày 1 phần mềm miễn phí
Giveaway of the Day


 

Giới thiệu

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯ VIỆN ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM GIAI ĐOẠN 2012 – 2020

Để đáp ứng được nhu cầu phát triển và quy mô đào tạo của nhà trường cũng như thỏa mãn nhu cầu và khả năng khai thác của bạn đọc trong thời gian tới, Thư viện Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM xây dựng chiến lược phát triển  giai đoạn 2012 – 2020 với những mục tiêu cơ bản như sau:  Xây...

WORKING HOURS

I. GIỜ LÀM VIỆC:
Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần
Sáng: 7g00 - 11g30
Chiều: 13g00 - 16g30

II. GIỜ PHỤC VỤ:
Áp dụng cho việc phục vụ tại : Phòng Đọc, Phòng Mượn, Phòng Đọc cộng đồng, Phòng Giữ cặp
Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần
Sáng: 7g15 - 11g15
Chiều: 13g00 - 16g15
Chiều thứ năm, không phục vụ

III. NGOẠI LỆ:
 Thư viện thường xuyên tăng cường phục vụ vào thời gian cao điểm và sẽ thông báo rộng rãi tới toàn thể bạn đọc.

 

Đăng nhập thành viên

Tài nguyên được tải nhiều nhất


Xem bản: Desktop | Mobile