15:41 EDT Thứ tư, 27/05/2015
CHÀO MỪNG TÂN SINH VIÊN 2014 - Chúc các bạn tân sinh viên SỨC KHỎE - NHIỆT HUYẾT - THÀNH CÔNG ----------------------- Chủ đề năm học: "ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC"

Trang nhất » Luận văn » Đồ Án Tốt Nghiệp Sinh Viên

Xin vui lòng chọn loại hình tài liệu cần tra cứu

Thiết kế máy trộn, ép và hệ thống sấy lạp xưởng: Đồ án tốt nghiệp

ĐOÀN VĂN MINH, Sinh viên
Thiết kế máy trộn, ép và hệ thống sấy lạp xưởng: Đồ án tốt nghiệp/ Đoàn Văn Minh, Trần Việt Dũng. -- Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật T.P Hồ Chí Minh: Khoa Kỹ Thuật Cơ Sở 2004

65tr
1. cd. I. Chế Văn Lung, Giáo viên hướng dẫn. II. Trần Việt Dũng, Sinh viên.

Dewey Class no. : cd -- dc 21
Call no. : 621.8 Đ631-M664

Dữ liệu xếp giá
SKL001628 (DHSPKT -- KD -- )

Gửi lên: 26/03/2013 00:16 Đã xem 141 Đã tải về 16

Tính toán thiết kế và chế tạo máy thái củ quả: Đồ án tốt nghiệp

PHẠM LONG KHÁNH, Sinh viên
Tính toán thiết kế và chế tạo máy thái củ quả: Đồ án tốt nghiệp/ Phạm Long Khánh, Phan Duy Trinh. -- Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật T.P Hồ Chí Minh: Khoa Kỹ Thuật Cơ Sở 2004

40tr
1. cd. I. Phan Duy Trinh, Sinh Viên. II. Trần Ngọc Hào, Giáo viên hướng dẫn.

Dewey Class no. : 621.8 -- dc 21
Call no. : 621.8 P534-K454

Dữ liệu xếp giá
SKL001629 (DHSPKT -- KD -- )

Gửi lên: 26/03/2013 00:13 Đã xem 232 Đã tải về 96

Tính toán thiết kế máy nghiền hạt đậu phộng dạng trục: Đồ án tốt nghiệp

NGUYỄN ANH DŨNG, Sinh viên
Tính toán thiết kế máy nghiền hạt đậu phộng dạng trục: Đồ án tốt nghiệp/ Nguyễn Anh Dũng, Trần Thanh Hải. -- Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật T.P Hồ Chí Minh: Khoa Kỹ Thuật Cơ Sở; 2005

115tr
1. Máy chế biến thực phẩm. I. Nguyễn Khắc Nhàn, Giáo viên hướng dẫn. II. Trần Thanh Hải, Sinh Viên.

Dewey Class no. : 621.8 -- dc 21
Call no. : 621.8 N573-D916

Dữ liệu xếp giá
SKL001631 (DHSPKT -- KD -- )

Gửi lên: 26/03/2013 00:11 Đã xem 457 Đã tải về 181

Tính toán thiết kế mô phỏng hệ thống truyền động và khuôn dập đầu bu lông lục giác trong máy dập đầu bu lông dạng khuỷu: Đồ án tốt nghiệp

TRẦN ĐỨC SƠN, Sinh viên
Tính toán thiết kế mô phỏng hệ thống truyền động và khuôn dập đầu bu lông lục giác trong máy dập đầu bu lông dạng khuỷu: Đồ án tốt nghiệp/ Trần Đức Sơn, Hồ Đình Phú. -- Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật T.P Hồ Chí Minh: Khoa Kỹ Thuật Cơ Sở; 2004

45tr
1. cd. I. Hồ Đình Phú, Sinh Viên. II. Vũ Như Phan Thiện, Giáo viên hướng dẫn.

Dewey Class no. : 621,8 -- dc 21
, 629.89
Call no. : 621.8 T772-S698

Dữ liệu xếp giá
SKL001632 (DHSPKT -- KD -- )

Gửi lên: 26/03/2013 00:08 Đã xem 263 Đã tải về 43

Tính toán trường phân bố nhiệt trong một số kết cấu vật rắn bằng phương pháp phần tử hữu hạn: Đồ án tốt nghiệp

HUỲNH XUÂN NGHIÊM, Sinh viên
Tính toán trường phân bố nhiệt trong một số kết cấu vật rắn bằng phương pháp phần tử hữu hạn: Đồ án tốt nghiệp/ Huỳnh Xuân Nghiêm, Nguyễn Vũ Anh Việt. -- Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật T.P Hồ Chí Minh: Khoa Kỹ Thuật Cơ Sở; 2006

120tr
1. Phương pháp phần tử hữu hạn. I. Nguyễn Vũ Anh Việt, Sinh Viên. II. Trương Tích Thiện, Gíao Viên Hướng Dẫn.

Dewey Class no. : 620.001 -- dc 21
Call no. : 629.001 H987-N568

Dữ liệu xếp giá
SKL001634 (DHSPKT -- KD -- )

Gửi lên: 26/03/2013 00:06 Đã xem 130 Đã tải về 0

Thiết kế cung cấp điện cho xưởng in Văn Hóa Văn Lang: Đồ án tốt nghiệp

Tôn Long Tú
Thiết kế cung cấp điện cho xưởng in Văn Hóa Văn Lang: Đồ án tốt nghiệp/ Tôn Long Tú. -- ĐHSPKT: Khoa điện - Điện tử, 2009

38tr.; 30cm
1. Cung cấp điện. 2. Hệ thống điện. 3. Kỹ thuật điện. I. Lê công Thành, Giáo viên hướng dẫn.

Dewey Class no. : 621.319 -- dc 22
Call no. : 621.319 T663-T883

Dữ liệu xếp giá
SKL001879 (DHSPKT -- KD -- )

Gửi lên: 26/03/2013 00:02 Đã xem 185 Đã tải về 51

Thiết kế máy ép dầu phộng: Đồ án tốt nghiệp

TẠ THANH THIỆN, Sinh viên
Thiết kế máy ép dầu phộng: Đồ án tốt nghiệp/ Tạ Thanh Thiện, Trần Thị Kim Loan. -- Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật T.P Hồ Chí Minh: Khoa Kỹ Thuật Cơ Sở, 2003

92tr
1. cd. I. Trần Thị Kim Loan, Sinh Viên. II. Văn Hữu Thịnh, Giáo viên hướng dẫn.

Dewey Class no. : 621.8 -- dc 21
Call no. : 621.8 T111-T434

Dữ liệu xếp giá
SKL001643 (DHSPKT -- KD -- )

Gửi lên: 25/03/2013 23:58 Đã xem 183 Đã tải về 49

hiết kế cải tiến máy kéo nén dùng trong thí nghiệm cơ học tại khoa KTCS: Đồ án tốt nghiệp

TRẦN QUỐC HUY, Sinh viên
Thiết kế cải tiến máy kéo nén dùng trong thí nghiệm cơ học tại khoa KTCS: Đồ án tốt nghiệp/ Trần Quốc Huy, Phan Huy Đỉnh. -- Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật T.P Hồ Chí Minh: Khoa Kỹ Thuật Cơ Sở, 2002

41tr
1. cd. I. Hồ Vĩnh An, Giáo viên hướng dẫn. II. Phan Huy Đỉnh, Sinh Viên.

Dewey Class no. : 621.8 -- dc 21
Call no. : 621.8 T772-H987

Dữ liệu xếp giá
SKL001644 (DHSPKT -- KD -- )

Gửi lên: 25/03/2013 23:49 Đã xem 167 Đã tải về 15

Thiết kế hệ thống di chuyển đầu phun sơn và hệ thống cấp phôi khi sơn: Đồ án tốt nghiệp

TRẦN MINH HƯNG, Sinh viên
Thiết kế hệ thống di chuyển đầu phun sơn và hệ thống cấp phôi khi sơn: Đồ án tốt nghiệp/ Trần Minh Hưng, Đặng Văn Bốn. -- Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật T.P Hồ Chí Minh: Khoa Kỹ Thuật Cơ Sở 2003

86tr
1. cd. I. Đặng Văn Bốn, Sinh viên. II. Hoàng Quốc Bảo, Giáo viên hướng dẫn.

Dewey Class no. : 629.8 -- dc 21
Call no. : 629.8 T772-H936

Dữ liệu xếp giá
SKL001647 (DHSPKT -- KD -- )

Gửi lên: 25/03/2013 23:47 Đã xem 105 Đã tải về 1

Tính toán, thiết kế và chế tạo mô hình thiết bị cắt thạch dừa: Đồ án tốt nghiệp

PHAN TRUNG DŨNG, Sinh viên
Tính toán, thiết kế và chế tạo mô hình thiết bị cắt thạch dừa: Đồ án tốt nghiệp/ Phan Trung Dũng, Trương Thế Vinh. -- Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật T.P Hồ Chí Minh: Khoa Kỹ Thuật Cơ Sở; 2005

34tr
1. cd. I. Lê Thanh Phong, Giáo viên hướng dẫn. II. Trương Thế Vinh, Sinh viên.

Dewey Class no. : 621.8 -- dc 21
Call no. : 621.8 P535-D916

Dữ liệu xếp giá
SKL001648 (DHSPKT -- KD -- )

Gửi lên: 25/03/2013 23:45 Đã xem 103 Đã tải về 6

Giới thiệu ngôn ngữ VHDL và các thiết kế ứng dụng: Đồ án tốt nghiệp

Lê Quý Đạo
Giới thiệu ngôn ngữ VHDL và các thiết kế ứng dụng: Đồ án tốt nghiệp/ Lê Quý Đạo ; Lê Chí Kiên. -- Tp.HCM: Đại học Sư phạm Kỹ thuật, 2007

86tr.; 30cm
1. Ngôn ngữ VHDL. I. Lê Chí Kiên.

Dewey Class no. : 621.392 -- dc 22
Call no. : 621.392 L433-K47

Dữ liệu xếp giá
SKL001918 (DHSPKT -- KD -- )

Gửi lên: 25/03/2013 23:40 Đã xem 272 Đã tải về 37

Xây dựng hệ scada cho nhà máy nước ngầm Tân Phú: Đồ án tốt nghiệp

Huỳnh Văn Ngọc
Xây dựng hệ scada cho nhà máy nước ngầm Tân Phú: Đồ án tốt nghiệp/ Huỳnh Văn Ngọc. -- ĐHSPKT.: Điện - Điện tử, 2009

105tr.; 30cm
1. Nhà máy nước ngầm. I. Lưu Văn Quang Giáo viên hướng dẫn.

Dewey Class no. : 628.1 -- dc 22
Call no. : 628.1 H987-N576

Dữ liệu xếp giá
SKL001919 (DHSPKT -- KD -- )

Gửi lên: 25/03/2013 23:38 Đã xem 346 Đã tải về 63

Nghiên cứu và ứng dụng PLC07KR51 điều khiển thang cuốn tự động: Đồ án tốt nghiệp

Nguyễn Bá Quang Anh
Nghiên cứu và ứng dụng PLC07KR51 điều khiển thang cuốn tự động: Đồ án tốt nghiệp/ Nguyễn Bá Quang Anh. -- Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh: Bộ môn Điện Công nghiệp, 2006

109tr
1. Điều khiển tự động. 2. Thang cuốn tự động -- Lý thuyết điều khiển. I. Lưu Văn Quang, Giáo viên hướng dẫn.

Dewey Class no. : 629.8 -- dc 22
Call no. : 629.8 N573-A596

Dữ liệu xếp giá
SKL001920 (DHSPKT -- KD -- )

Gửi lên: 25/03/2013 23:37 Đã xem 175 Đã tải về 44

Ứng dụng kít vi điều khiển để ổn định tốc độ động cơ DC: Đồ án tốt nghiệp

Lưu Văn An
Ứng dụng kít vi điều khiển để ổn định tốc độ động cơ DC: Đồ án tốt nghiệp/ Lưu Văn An. -- ĐHSPKT.: Khoa Điện, 2006

56tr
1. Điều khiển tự động. 2. Vi điều khiển. I. Quách Thanh Hải.

Dewey Class no. : 629.8 -- dc 22
Call no. : 629.8 L975-A531

Dữ liệu xếp giá
SKL001922 (DHSPKT -- KD -- )

Gửi lên: 25/03/2013 23:35 Đã xem 223 Đã tải về 24

Nghiên cứu và ứng dụng PLC AC 800C trong hệ thống tự động - truyền động điện: Đồ án tốt nghiệp

Lê Thường Du
Nghiên cứu và ứng dụng PLC AC 800C trong hệ thống tự động - truyền động điện: Đồ án tốt nghiệp/ Lê Thường Du, Đỗ Thị Hương Giang. -- ĐHSPKT.: Khoa Điện, 2006

92tr
1. Hệ thống tự động. 2. Kỹ thuật điều khiển tự động. 3. PLC. I. Đỗ Thị Hương Giang. II. Huỳnh Quang Tuấn. III. Lưu Văn Quang. IV. Trần Thế Hiển.

Dewey Class no. : 629.8 -- dc 22
Call no. : 629.8 L433-D812

Dữ liệu xếp giá
SKL001925 (DHSPKT -- KD -- )

Gửi lên: 25/03/2013 23:33 Đã xem 96 Đã tải về 0
 

Facebook Album

Free Soft for today

Mỗi ngày 1 phần mềm miễn phí
Giveaway of the Day


 

Giới thiệu

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯ VIỆN ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM GIAI ĐOẠN 2012 – 2020

Để đáp ứng được nhu cầu phát triển và quy mô đào tạo của nhà trường cũng như thỏa mãn nhu cầu và khả năng khai thác của bạn đọc trong thời gian tới, Thư viện Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM xây dựng chiến lược phát triển  giai đoạn 2012 – 2020 với những mục tiêu cơ bản như sau:  Xây...

WORKING HOURS

I. GIỜ LÀM VIỆC:
Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần
Sáng: 7g00 - 11g30
Chiều: 13g00 - 16g30

II. GIỜ PHỤC VỤ:
Áp dụng cho việc phục vụ tại : Phòng Đọc, Phòng Mượn, Phòng Đọc cộng đồng, Phòng Giữ cặp
Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần
Sáng: 7g15 - 11g15
Chiều: 13g00 - 16g15
Chiều thứ năm, không phục vụ

III. NGOẠI LỆ:
 Thư viện thường xuyên tăng cường phục vụ vào thời gian cao điểm và sẽ thông báo rộng rãi tới toàn thể bạn đọc.

 

Đăng nhập thành viên